Lời bàn

Học làm người là bài học đầu tiên cha giành cho con.

Hai cách diễn giảng

Ngày xưa, có một ông Hoàng Ả Rập nọ triệu một nhà tiên tri tới hỏi ông sẽ sống được bao nhiêu năm. Nhà tiên tri nói: “Bệ hạ sẽ sống lâu, sống lâu tới khi Ngài sẽ chứng kiến được các cái chết của các con Ngài”. Ông Hoàng tức giận vì lời nói xúc phạm, ra lệnh cho quân sĩ mang ra chém đầu.

Ông liền triệu một nhà tiên tri khác và cũng hỏi câu hỏi về tuổi thọ đó của ông. Nhà tiên tri này trả lời như sau: “Thưa Bệ Hạ, Ngài sẽ sống lâu, Ngài sẽ sống thọ hơn tất cả mọi người trong gia đình Ngài” ông Hoàng lên hoan hỷ và tặng rất nhiều tiền cho nhà tiên tri.

Hai nhà tiên tri đều nói lên sự thật, nhưng một lời nói thì bộc trực, và một lời nói thì uyển chuyển hơn.

Ngẫm :
Cùng một sự thật, lối diễn giảng với từ ngữ khôn khéo thì dễ nghe hơn. Cuộc sống cần những lới nói bộc trực hay uyển chuyển. Chẳng việc gì khó nếu bạn chịu thay đổi, bạn sẽ có một phong cách nói lôi cuốn và mang tính thuyết phục cao. Tự tin, chân thành, khéo léo là ba bài học tôi nghĩ tôi cần.

0 comments:

Post a Comment

Trang này cha giành cho con

Mong con khôn lớn học nên thành tài.

Followers