Lời bàn

Học làm người là bài học đầu tiên cha giành cho con.

Sức mạnh của một quyết định

Khi Henry Ford quyết định sản xuất xe hơi kiểu '' V-8 '' nổi tiếng, ông muốn gộp cả 8 xilanh vào một khối.
Nghĩ là làm, ông ra chỉ thị cho cấp dưới. Tất cả kỹ sư, không trừ một ai đều thống nhất rằng việc gắn 8 xylanh với nhau như vậy là không thể được.
Henry Ford nói : '' Các ông cứ thử xem! ''
Các kỹ sư vẫn khăng khăng: '' Không thể làm được ''
Henry Ford ra lệnh: '' Các ông cứ làm cho đến bao giờ thành công thì thôi, mất bao nhiêu thời gian cũng được ''
Thế là các kỹ sư nghiên cứu cách làm. Họ không còn cách nào khác bởi Ford đã ra lệnh. 6 tháng sau, vẫn chưa thấy le lói triển vọng thành công nào. Thêm 6 tháng nũa, các kỹ sư thí nghiệm đủ mọi cách mà không sao gắn 8 xylanh vào một khối. Họ kết luận:
'' Đó là việc không thể thực hiện được! ''
Cuối năm đó, họ báo cáo với Henry Ford là họ đã thử xoay mọi cách để thực hiện mệnh lệnh của ông nhưng không có kết quả.
Henry Ford nói: '' Các ông hãy tiếp tục nghiên cứu đi. Tôi muốn có loại động cơ máy nổ như thế và nhất định là phải làm được. ''
Các kỹ sư tiếp tục làm việc và thế là một hôm, bế tắc được khai thông.

Lời bàn:

0 comments:

Post a Comment

Trang này cha giành cho con

Mong con khôn lớn học nên thành tài.

Followers